Τμήμα Γενικής Παιδείας

Τμήματα Τάξης Α

Το Τμήμα Α1 της Α' Λυκείου βρίσκεται στον πρώτο όροφο του σχολείου μας, στην Αίθουσα ΑΘ123 και αποτελείται από τους εξής Μαθητές:

Επώνυμο Όνομα
Μουρελάτου Τζένη
Μπαλάφας Γιάννης
Γιακουμής Γιάννης
Αργυρόπουλος Νίκος
Ζαζάρα Μαρία

1ος Απουσιολόγος: Αργυρόπουλος Νίκος

2ος Απουσιολόγος: Μουρελάτου Τζένη

Υπεύθυνος Καθηγητής Τμήματος: Χ. Χαλδαιόπουλος

 

 

 

Τμήματα Τάξης Β

Τμήμα Β1

Επώνυμο Όνομα
Μουρελάτου Τζένη
Μπαλάφας Γιάννης
Γιακουμής Γιάννης
Αργυρόπουλος Νίκος
Ζαζάρα Μαρία

End Faq