Επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων

Share

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα δέχονται τους γονείς στις παρακάτω προκαθορισμένες ημέρες και ώρες:

κα Ράπτη Σοφία Α'1: την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα και ώρα 12:00-13:15

κα Τέτσιου Βίκυ Α'2: την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και ώρα 12:35

κα Λουκά Δήμητρα Β'1: την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και ώρα 12:35

κος Καραμπέτσος Αλέξανδρος Β'2: την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 11:45

κος Σαρλάς Κώστας Γ': την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα και ώρα 12:35

κα Σινοπούλου Πόπη Δ': την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα και ώρα 12:30-13:15

κα Δραγώνα Πόπη Ε': την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και ώρα 12:30

κα Δρίβα Αντωνία Στ': κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα και ώρα 13:15

 

Να σημειώσουμε ότι η συχνή και γόνιμη συνεργασία γονέων - δασκάλων είναι σημαντικότατη γι την προαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.