ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΑΙ. ΚΕ.ΨΥ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       

   Σας στέλνουμε το παρόν email για να σας ενημερώσουμε για τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και  Μαθησιακών Δυσκολιών (ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στα κέντρα μας.  

 

   Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. 

 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί) και αποτελούν μία κοινωνική προσφορά από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και το ΔΗΜΟ σας προς όλους τους γονείς και τα παιδιά τους. 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία και ανήκουν στις παρακάτω περιοχές : Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Κυψέλη, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Αττικής, θα εξυπηρετούνται για τις παραπάνω Δωρεάν υπηρεσίες από το Παιδαγωγικό Κέντρο επί της οδού Πατησίων 329, Άνω Πατήσια.

 

Για τα ραντεβού σας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6942214538, 2102284802 ενημερώνοντας για το σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΑΙ. ΚΕ.ΨΥ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       

   Σας στέλνουμε το παρόν email για να σας ενημερώσουμε για τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και  Μαθησιακών Δυσκολιών (ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στα κέντρα μας.  

 

   Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. 

 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί) και αποτελούν μία κοινωνική προσφορά από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και το ΔΗΜΟ σας προς όλους τους γονείς και τα παιδιά τους. 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία και ανήκουν στις παρακάτω περιοχές : Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Κυψέλη, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Αττικής, θα εξυπηρετούνται για τις παραπάνω Δωρεάν υπηρεσίες από το Παιδαγωγικό Κέντρο επί της οδού Πατησίων 329, Άνω Πατήσια.

 

Για τα ραντεβού σας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6942214538, 2102284802 ενημερώνοντας για το σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΑΙ. ΚΕ.ΨΥ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       

   Σας στέλνουμε το παρόν email για να σας ενημερώσουμε για τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και  Μαθησιακών Δυσκολιών (ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στα κέντρα μας.  

 

   Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. 

 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί) και αποτελούν μία κοινωνική προσφορά από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και το ΔΗΜΟ σας προς όλους τους γονείς και τα παιδιά τους. 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία και ανήκουν στις παρακάτω περιοχές : Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Κυψέλη, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Αττικής, θα εξυπηρετούνται για τις παραπάνω Δωρεάν υπηρεσίες από το Παιδαγωγικό Κέντρο επί της οδού Πατησίων 329, Άνω Πατήσια.

 

Για τα ραντεβού σας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6942214538, 2102284802 ενημερώνοντας για το σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΑΙ. ΚΕ.ΨΥ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       

   Σας στέλνουμε το παρόν email για να σας ενημερώσουμε για τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και  Μαθησιακών Δυσκολιών (ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στα κέντρα μας.  

 

   Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. 

 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί) και αποτελούν μία κοινωνική προσφορά από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και το ΔΗΜΟ σας προς όλους τους γονείς και τα παιδιά τους. 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία και ανήκουν στις παρακάτω περιοχές : Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Κυψέλη, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Αττικής, θα εξυπηρετούνται για τις παραπάνω Δωρεάν υπηρεσίες από το Παιδαγωγικό Κέντρο επί της οδού Πατησίων 329, Άνω Πατήσια.

 

Για τα ραντεβού σας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6942214538, 2102284802 ενημερώνοντας για το σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΑΙ. ΚΕ.ΨΥ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       

   Σας στέλνουμε το παρόν email για να σας ενημερώσουμε για τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και  Μαθησιακών Δυσκολιών (ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στα κέντρα μας.  

 

   Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. 

 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί) και αποτελούν μία κοινωνική προσφορά από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και το ΔΗΜΟ σας προς όλους τους γονείς και τα παιδιά τους. 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία και ανήκουν στις παρακάτω περιοχές : Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Κυψέλη, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Αττικής, θα εξυπηρετούνται για τις παραπάνω Δωρεάν υπηρεσίες από το Παιδαγωγικό Κέντρο επί της οδού Πατησίων 329, Άνω Πατήσια.

 

Για τα ραντεβού σας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6942214538, 2102284802 ενημερώνοντας για το σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΑΙ. ΚΕ.ΨΥ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       

   Σας στέλνουμε το παρόν email για να σας ενημερώσουμε για τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και  Μαθησιακών Δυσκολιών (ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στα κέντρα μας.  

 

   Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. 

 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί) και αποτελούν μία κοινωνική προσφορά από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και το ΔΗΜΟ σας προς όλους τους γονείς και τα παιδιά τους. 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία και ανήκουν στις παρακάτω περιοχές : Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Κυψέλη, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Αττικής, θα εξυπηρετούνται για τις παραπάνω Δωρεάν υπηρεσίες από το Παιδαγωγικό Κέντρο επί της οδού Πατησίων 329, Άνω Πατήσια.

 

Για τα ραντεβού σας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6942214538, 2102284802 ενημερώνοντας για το σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΠΑΙ. ΚΕ.ΨΥ.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

       

   Σας στέλνουμε το παρόν email για να σας ενημερώσουμε για τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα που υλοποιεί το Παιδαγωγικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας και  Μαθησιακών Δυσκολιών (ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.) – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία στα κέντρα μας.  

 

   Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση των δημοτών. 

 

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ  ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΔΡΗΣ ΚΑΙ ΛΕΠΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

·         ΔΩΡΕΑΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
 

 

Τα ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πραγματοποιούνται από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και τους διεπιστημονικούς συνεργάτες του (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, ειδικοί παιδαγωγοί) και αποτελούν μία κοινωνική προσφορά από το ΠΑΙ.ΚΕ.Ψ.Υ. και το ΔΗΜΟ σας προς όλους τους γονείς και τα παιδιά τους. 

 

Οι γονείς που έχουν παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία και ανήκουν στις παρακάτω περιοχές : Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Πλατεία Κολιάτσου, Πλατεία Βικτωρίας, Κυψέλη, Σταθμός Λαρίσης, Πεδίον του Άρεως, Γκύζη, Αμπελόκηποι, Άγιος Νικόλαος, Πλατεία Αττικής, θα εξυπηρετούνται για τις παραπάνω Δωρεάν υπηρεσίες από το Παιδαγωγικό Κέντρο επί της οδού Πατησίων 329, Άνω Πατήσια.

 

Για τα ραντεβού σας μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 6942214538, 2102284802 ενημερώνοντας για το σχολείο που πηγαίνει το παιδί σας, το οποίο ανήκει στο Δήμο Αθηναίων.

 

 

 

 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 1220
Χθες2668
Τη βδομάδα 3888
Προηγούμενη βδομάδα 15973
Το μήνα 6618
Προηγούμενο μήνα 68595
Σύνολο 599991
Χρήστες 0
Επισκέπτες 25
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player