Υπεύθυνη Δηλωση για Γυμνάσια

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ                      

53o     Δημοτικό   Σχολείο    Αθήνας

Ο/Η  κάτωθι  υπογεγραμμένος –η 

……………………………………………………………………………………………………..

Γονέας  τ….μαθητ…της   Στ τάξης,………………………………………………………………………….,(ονοματεπώνυμο  παιδιού),τμήμα  ……..,δηλώνω   υπεύθυνα   ότι   διαμένω   στην   οδό   ………………………..,που   συμπεριλαμβάνεται  στο   οικοδομικό   τετράγωνο  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(παρακαλούμε   συμπληρώστε   τις   οδούς)

Επιθυμώ   το   παιδί  μου   να   διδαχτεί   ως   δεύτερη   ξένη   γλώσσα  τα………………….(συμπληρώνετε  ή Γαλλικα  ή  Γερμανικά).

Ακόμη,έχω   ή   δεν   έχω(παρακαλούμε   κυκλώστε   ανάλογα)

Άλλο  παιδί   που   φοιτά  στο……………………Γυμνάσιο  ή   Λύκειο   .

Αθήνα,…………………………………….(ημερομηνία)

                   ο/η  ονοματεπώνυμο…………………………………

                   Υπογραφή………………………………………………..

                                                                                                     

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 1328
Χθες2668
Τη βδομάδα 3996
Προηγούμενη βδομάδα 15973
Το μήνα 6726
Προηγούμενο μήνα 68595
Σύνολο 600099
Χρήστες 0
Επισκέπτες 22
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player