καλλιτεχνικος διαγωνισμος

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη Διαγωνισμού στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης
για μαθητές/ τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Η χώρα μας από τον Μάιο έως τον Νοέμβριο 2020 ασκεί την Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών
του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η ανάληψη της Προεδρίας έδωσε στην Ελλάδα την ευκαιρία να αναδείξει
τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ορισμένες θεματικές προτεραιότητες, που
συνδέονται στενά με τα δικαιώματα, τις ελπίδες και τις ανησυχίες των νέων ανθρώπων. Μία εξ αυτών
είναι η διασφάλιση του δικαιώματος των νέων γενιών να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά
αλώβητη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Μαθητικός Διαγωνισμός, ο οποίος απευθύνεται
στους/στις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, με θέμα
«Μνημεία Πολιτιστικής και Πολιτισμικής Κληρονομιάς και Κλιματική Αλλαγή», ο οποίος θα διενεργηθεί
κατά το σχολικό έτος 2020-2021, από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2020.
Στόχος του Διαγωνισμού είναι η συνειδητοποίηση εκ μέρους των μαθητών του δικαιώματος να
προσλαμβάνουν και να απολαμβάνουν απρόσκοπτα και προστατευμένη από την κλιματική αλλααξία που έχει η πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομιά κάθε λαού μέσα από την προσωπική
δημιουργία.
Οι μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό,
αφού συλλέξουν πληροφορίες σχετικές με το θέμα, θα προβούν σε καλλιτεχνικές δημιουργίες (πχ. έργα
ζωγραφικής, κολάζ, αφίσες, video, κτλ.) ή συγγραφή παραμυθιού (200 έως και 300 λέξεις).
Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί εκτός διδακτικών ωρών και όλα τα παραγόμενα έργα πρέπει να είναι
πρωτότυπα, ανέκδοτα και αδημοσίευτα. Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει με ένα μόνο έργο.
Σε ξεχωριστή σελίδα, που θα επισυνάπτεται στο έργο που θα υποβληθεί, θα αναγράφονται
ευδιάκριτα με κεφαλαία γράμματα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας: επώνυμο, όνομα, τηλέφωνο, τάξη,
σχολείο και τα στοιχεία του σχολείου του/της (ονομασία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail).
Με αφόρμηση τον εν λόγω Διαγωνισμό και για τη διαμόρφωση κλίματος δημιουργικού
ενδιαφέροντος, θα διατεθεί στις σχολικές μονάδες, κατόπιν σχετικής Πράξης του Συλλόγου
Διδασκόντων/ουσών, μία (1) διδακτική ώρα, προκειμένου οι μαθητές/τριες να ενημερωθούν από
τους/τις διδάσκοντες/ουσες για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ελληνική Προεδρία σε αυτό.
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν υλικό για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ελληνική
Προεδρία ανατρέχοντας στους συνδέσμους:
 https://www.coe.int/el/web/about-us
 https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/
Τα έργα θα παραδοθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες στον/στη Διευθυντή/ντρια,-
Προϊστάμενο/νητης σχολικής μονάδας έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 και, εν συνεχεία, θα
αποσταλούν στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το αργότερο έως και την Παρασκευή
16 Οκτωβρίου 2020, όπου με ευθύνη του/της Δ/ντή/ντριας της Διεύθυνσης θα ορισθεί άμισθη
επιτροπή εκπαιδευτικών που θα επιλέξει έως και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2020 μεταξύ των εργασιών
που θα παραλάβει, αυτήν με την οποία θα εκπροσωπηθεί κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
στον Διαγωνισμό. Ακολούθως, τα επιλεγέντα έργα θα αποσταλούν, έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου
2020 ταχυδρομικώς (σφραγίδα ταχυδρομείου) στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική
Διεύθυνση Σπουδών Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής - Ανδρέα Παπανδρέου 37 - 151
80 Μαρούσι ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν το αρχείο είναι μεγάλο είναι δυνατόν να
σταλεί ταχυδρομικώς με usb) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Σημειώνεται ότι από κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα επιλεγεί ένα έργο ανεξαρτήτως
κατηγορίας. Έωςκαι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, επιτροπή που θα ορισθεί στο Υ.ΠΑΙ.Θ. θα
αξιολογήσει τα υποβληθέντα έργα και θα επιλέξει τα καλύτερα (5 συνολικά από τα Δημοτικά της χώρας).
Τα κριτήρια για την επιλογή του καλύτερου έργου θα είναι η συνάφεια με το θέμα, η δημιουργικότητα
και η πρωτοτυπία του παραγόμενου έργου, ο βαθμός συναισθηματικής εμπλοκής του δημιουργού με το
θέμα, η αισθητική του προϊόντος, η τεχνική αρτιότητα κλπ.
Τα επιλεγέντα έργα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της
Ευρώπης στον σύνδεσμο https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/ και στην ιστοσελίδα του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.
Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον Διαγωνισμό είναι προαιρετική και γίνεται με
την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και ότι η όλη διενέργεια του διαγωνισμού
(υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη
διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.
Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες τουΥπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID -19.
Με εντολή Υφυπουργού
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 33
Χθες130
Τη βδομάδα 701
Προηγούμενη βδομάδα 832
Το μήνα 3113
Προηγούμενο μήνα 5892
Σύνολο 127235
Χρήστες 0
Επισκέπτες 11
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player