ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των
Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων»
(Β΄ 1375)
Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των
Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών
Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών
που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Σχολείων (Γυμνασίων).
Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β)
Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού.
Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, οι
γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 4 Μαΐου έως τις 29 Μαΐου 2020 και
ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο
στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα). Σε περίπτωση
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα, 04-05-2020
Αρ. Πρωτ. 50943/Δ2
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. και Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
 Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δημοτικά Σχολεία (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.)
 Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών, Περιστερίου,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Γέρακα,
Ηρακλείου Κρήτης, Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και
Αιτωλοακαρνανίας (μέσω των οικείων
Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
-----
Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Αν Πασχαλίδου
Ευρ. Καλλιπολίτου
Τηλέφωνο 210-3443422
210-3443772
που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις ο γονέας-κηδεμόνας
του υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση.
Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων Αττικής μαζί
με την αίτηση στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή
άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου
κατοικίας τους.
Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποστείλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας
και καλής φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από
Ορθοπεδικό γιατρό, στις οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών
στην κατεύθυνση Χορού των Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν
ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Καλλιτεχνικό Σχολείο την αίτηση και τα
ανωτέρω σχετικά συνημμένα.
Οι Διευθυντές των Καλλιτεχνικών Σχολείων οφείλουν, αφού ελέγξουν την ορθότητα
των δικαιολογητικών, να πρωτοκολλήσουν την αίτηση και να αποστείλουν στους
αιτούντες τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι
ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες θα απευθύνονται τηλεφωνικά στα Καλλιτεχνικά
Σχολεία:
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, τηλ. 210-6616130
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ. 2810-762610
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-727341
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, τηλ. 210-4613060
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου, τηλ. 210-5743178
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, τηλ. 24610-99875
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών, τηλ. 211-4116131
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Μεσολογγίου, τηλ. 26310-24683
Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Καλλιτεχνικών Σχολείων να αποστείλουν μετά τη λήξη
της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποστολής αιτήσεων των γονέων – κηδεμόνων, στις 29
Μαΐου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. , τον συνολικό
αριθμό των πρωτοκολλημένων αιτήσεων που κατατέθηκαν στο σχολείο τους.
Για τον καθορισμό των ημερομηνιών των εξετάσεων θα γίνει εγκαίρως ενημέρωση με
νέο έγγραφο.
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να
ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών της ΣΤ΄
τάξης των Δημοτικών Σχολείων.
Επισυνάπτονται:
1. Κατάλογος Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λ.Τ.
2. Χωροταξική κατανομή Αττικής
3.Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου Κ.Σ.
4.Υπεύθυνη δήλωση
Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Σ. Ζαχαράκη
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως ΠΕ, ΔΕ και Ειδ. Αγωγής κ. Αν. Γκίκα
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
4. Δ/νση Σπουδών Προγρ/των και Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 150
Χθες92
Τη βδομάδα 684
Προηγούμενη βδομάδα 1526
Το μήνα 3273
Προηγούμενο μήνα 6239
Σύνολο 109351
Χρήστες 0
Επισκέπτες 40
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player