ενημερωση για τον κορωνοιο

 

 

Ο νέος κορωνοϊός (Covid-19) ανήκει στην οικογένεια των κορωνοϊών, μία ομάδα ιών που συχνά προκαλούν κατά κανόνα ήπιες αναπνευστικές λοιμώξεις στον άνθρωπο και στα ζώα (π.χ. νυχτερίδες, θηλαστικά, καμήλες, μυρμηγκοφάγοι κ.α.).

 

 Οι περισσότεροι άνθρωποι μολύνονται με κορωνοϊούς τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, έχοντας ήπια έως μέτρια συμπτώματα κοινού κρυολογήματος. Σπάνια κάποιος κορωνοϊός μεταλλάσσεται και εξαπλώνεται από τα ζώα στους ανθρώπους, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν με τους ιούς SARS (2003) και MERS (2012). 

Πως μεταδίδεται ο κορωνοϊός;

Το νέο στέλεχος κορωνοϊού εξαπλώνεται από άνθρωπό σε άνθρωπο με τα σταγονίδια από το βήχα ή το φτέρνισμα και τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός 2 με 5 ημερών (μέγιστο χρονικό διάστημα 14 ημέρες) από τη μόλυνση. 

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κάθε ασθενής κολλάει 1,4 – 2,5 άλλα άτομα (συγκριτικά στην εποχική γρίπη κάθε ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο 1,3 άλλα άτομα).

Τα συμπτώματα λοίμωξης στα περιστατικά που χρειάστηκαν νοσηλεία περιλαμβάνουν κυρίως: Άτυπη πνευμονία, Πυρετό, Καταβολή, Ξηρό Βήχα, Δύσπνοια, Λεμφοπενία, Παράταση χρόνου προθρομβίνης, Αυξημένη γαλακτική δεϋδρογενάση, Αμφοτερόπλευρα διηθήματα, Θολερότητα τύπου θαμβής υάλου.


Υπάρχει θεραπεία για τον κορωνοϊό;

Ειδική αντι-ιϊκή θεραπεία για τη λοίμωξη δεν υπάρχει, ωστόσο χορηγούνται ευρέως φάσματος αντι-ιικοί παράγοντες (ρεμδεσιβίρη, λοπιναβίρη/ριτοναβίρη, ιντερφερόνη-β).

Η ανάπαυση και η λήψη πολλών υγρών βοηθούν στην αντιμετώπιση της λοίμωξης.

Μέχρι σήμερα η αναλογία των θανάτων σε σχέση με τα επιβεβαιωμένα περιστατικά είναι χαμηλή, μικρότερη από 4% (δηλαδή πεθαίνουν λιγότεροι από 4 ανά 100 ασθενείς με τον κορωνοϊό), ποσοστό μικρότερο από τον SARS και τον MERS. 

 

Στην πραγματικότητα, η θνητότητα ίσως είναι πολύ πιο χαμηλή (2-3%), αφού πολλοί ασθενείς με ήπια συμπτώματα ενδεχομένως δεν απευθύνθηκαν στις υγειονομικές αρχές και συνεπώς δεν έχουν καταμετρηθεί.

Τα περισσότερα θύματα ήταν άνω των 60 ετών και είχαν άλλα προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας, όμως υπήρξε και η περίπτωση θανάτου ενός νεαρού υγιούς ατόμου.

Τρόποι πρόληψης του κορωνοϊού

Όπως και στην περίπτωση του ιού της γρίπης, τα μέτρα ατομικής υγιεινής είναι πολύ σημαντικά για την πρόληψη της μετάδοσης και περιλαμβάνουν καλό πλύσιμο χεριών, με αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα ή σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

- Tακτικό πλύσιμο των χεριών
- Kάλυψη του στόματος στο βήχα ή το πτέρνισμα
- Tακτική απολύμανση των χώρων που συναθροίζονται άτομα
- Eθελοντική απομόνωση ατόμων που έχουν συμπτώματα ιογενούς λοίμωξης.

 

 

 

 

 

Text Box: Ύποπτο κρούσμα1.	Ασθενής με οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού (αιφνίδια έναρξη νόσου, με τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω συμπτώματα: βήχα, πυρετό, δύσπνοια) ΚΑΙ χωρίς άλλη αιτιολογία που να εξηγεί πλήρως την κλινική εικόνα ΚΑΙ με ιστορικό ταξιδιού ή διαμονής σε χώρα/περιοχή, σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο κατάλογο του ΕΟΔΥ1, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτωνή2.	Ασθενής με οποιαδήποτε οξεία νόσο του αναπνευστικού ΚΑΙ ιστορικό στενής επαφής2 με επιβεβαιωμένο ή πιθανό κρούσμα COVID-19 εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτωνή3.	Ασθενής με σοβαρή οξεία λοίμωξη αναπνευστικού (Severe Acute Respiratory Illness) η οποία απαιτεί νοσηλεία και για την οποία δεν έχει τεκμηριωθεί άλλη αιτιολογία  Πιθανό κρούσμαΎποπτο κρούσμα με αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2:•	Αδιευκρίνιστο, ή•	Θετικό, αλλά με εργαστηριακή μέθοδο που ανιχνεύει γενικά ιούς που ανήκουν στην οικογένεια των κορωνοϊών και όχι ειδικά τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2Επιβεβαιωμένο κρούσμαΆτομο με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη λοίμωξη από το νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, ανεξαρτήτως κλινικών συμπτωμάτων και σημείων

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

 

Τα περιβαλλοντικά μέτρα ελέγχου της διασποράς του ιού περιλαμβάνουν:

 

·         το συστηματικό καθαρισμό των επιφανειών, υφασμάτων (κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, ρουχισμός) και αντικειμένων που χρησιμοποιούνται,

·         την ελαχιστοποίηση της κοινής χρήσης αντικειμένων με τον ασθενή,

·         τον επαρκή αερισμό χώρων.

 

Άτομαπουήρθανσεεπαφή μεύποπτουπό διερεύνησηή επιβεβαιωμένοκρούσμαλοίμωξηςμετονέοκορωνοιό (πχμέληοικογένειας, φίλοι, συνάδελφοι, επαγγελματίεςυγείας) παρακολουθούντηνυγείατους (θερμομέτρησηδύοφορέςτηνημέρα) από τηνημέρατης τελευταίαςεπαφήςμετοκρούσμακαιγια14 ημέρες. Σκόπιμοείναιη τακτική (καθημερινή) επικοινωνίαμεεπαγγελματίαυγείαςγιαόλητη διαρκεια της παρακολούθησης.

Γιαόλοτοδιάστηματηςπαρακολούθησης(14 ημέρες) πρέπειναεφαρμόζονταιταπαρακάτω:

·        Διαμονή σεκαλά αεριζόμενοδωμάτιοπουχρησιμοποιείταιμόνοαπό τοάτομοαυτό.

·      Περιορισμόςόσωνφροντίζουντοάτομο, ιδανικά έναάτομοπουδενανήκεισεομάδα

υψηλού κινδύνου(δηλαδή δενείναιμεγάληςηλικίαςκαιδενέχειχρόνιονόσημα).

·      Δενεπιτρέπονταιεπισκέψεις.

·      Διαμονή τωνυπόλοιπωνμελώντηςοικογένειαςσεδιαφορετικό δωμάτιοκαιεάναυτό

δενείναιεφικτό, τήρησηαπόστασηςτουλάχιστο2m από τοάτομο.

·      Περιορισμόςτωνμετακινήσεωντουατόμουστοσπίτι, όσοείναιδυνατό.

·      Καλόςαερισμόςτωνκοινόχρηστωνχώρων.

·      Καλό πλύσιμοτωνχεριώνπρινκαιμετά από κάθεεπαφή μετοάτομοή τοπεριβάλλον

του (δωμάτιο, αντικείμενα), πρινκαιμετά τηνπροετοιμασίαφαγητού, πριντοφαγητό καιμετά τηχρήσητηςτουαλέτας(πλύσιμομενερό καισαπούνιή χρήσηαλκοολούχουαντισηπτικού ανάλογαεάνταχέριαείναιεμφανώςλερωμέναή όχι).

·      Πάντα κάλυψηστόματοςκαιτηςμύτηςκατά τηδιάρκειαβήχαή φταρνίσματος.

·       Προσεκτική απόρριψητωνυλικώνπουχρησιμοποιήθηκανγιακάλυψητηςμύτηςκαι

τουστόματος, σχολαστικό πλύσιμοστηνπερίπτωσηπουαυτά δενείναιμιαςχρήσης.

·      Αποφυγή άμεσηςεπαφήςμεσωματικά υγρά, ιδιαίτερασάλιο, πτύελαή άλλεςαναπνευστικέςεκκρίσειςκαικόπραναμεγυμνά χέριακαιεφαρμογή γαντιώνμιας

χ

Τρόποι πρόληψης του κορωνοϊού

Όπως και στην περίπτωση του ιού της γρίπης, τα μέτρα ατομικής υγιεινής είναι πολύ σημαντικά για την πρόληψη της μετάδοσης και περιλαμβάνουν καλό πλύσιμο χεριών, με αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα ή σαπούνι και νερό, για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

- Tακτικό πλύσιμο των χεριών
- Kάλυψη του στόματος στο βήχα ή το πτέρνισμα
- Tακτική απολύμανση των χώρων που συναθροίζονται άτομα
- Eθελοντική απομόνωση ατόμων που έχουν συμπτώματα ιογενούς λοίμωξη

 

 

 

 

 

 

 

 

ω

 

 

 

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 82
Χθες104
Τη βδομάδα 524
Προηγούμενη βδομάδα 1526
Το μήνα 3113
Προηγούμενο μήνα 6239
Σύνολο 109191
Χρήστες 0
Επισκέπτες 4
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player