ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Δημοσιευμένο στις Πέμπτη, 18 Απρ 2019 11:49
Προβολές: 95
Share

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων
για το σχολικό έτος 2019-2020
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371)
Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574 / 08-05-2018
Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών
Σχολείων» (Β΄ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574 / 08-05-2018, σας ενημερώνουμε ότι
στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων,
εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα
φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.
Για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία (Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2019-2020,
οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα
συνημμένα) από τις 6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων
μαθητών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν
να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να
προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί τις εργάσιμες ημέρες από 19 έως 24 Ιουνίου
2019 και θα ξεκινήσει ταυτόχρονα σε όλα τα Μουσικά Σχολεία την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα, 17-04-2019
Αρ. Πρωτ. 61195/Δ2
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. και Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
 Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δημοτικά Σχολεία (μέσω των Δ/νσεων
Π/θμιας Εκπ/σης)
 Μουσικά Σχολεία (μέσω των Δ/νσεων
Δ/θμιας Εκπ/σης)
-----
Ταχ. Δ/νση :Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα :www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Αν. Πασχαλίδου
Αιμ. Γοναλάκη
Τηλέφωνο: 210-3442214
2
και ώρα 10.00 π. μ. με τη γραπτή εξέταση των υποψηφίων [ακρόαση ηχητικού δίσκου (cd)]. Σε
περίπτωση που δεν επαρκούν οι αίθουσες ή η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου για την
ταυτόχρονη διενέργεια της γραπτής εξέτασης όλων των υποψηφίων, η εξέταση
πραγματοποιείται διαδοχικά ανά ομάδες υποψηφίων με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου,
έτσι ώστε οι ομάδες να μην έρθουν σε επικοινωνία μεταξύ τους μέχρι το πέρας της γραπτής
εξέτασης όλων των υποψηφίων. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής εξέτασης η διαδικασία
εισαγωγής θα συνεχιστεί την ίδια ημέρα με την εξέταση των υποψηφίων από την αρμόδια
επιτροπή. Αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων η διαδικασία της εξέτασης των υποψηφίων
από την αρμόδια επιτροπή δύναται να διαρκέσει έως τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019.
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις
εγγραφές των μαθητών ισχύει η με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία
Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β’ 1574 / 08-05-2018.
Οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης παρακαλούνται να
ενημερώσουν όλους τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Μουσικά
Σχολεία της περιοχής τους.
Επισυνάπτονται:
1.Κατάλογος Μουσικών Σχολείων
2.Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου Μ.Σ.
3.Υπεύθυνη δήλωση
4. Χωροταξική κατανομή Αττικής
Εσωτ. Διανομή:
 Γραφείο Υπουργού
 Γραφείου Γενικού Γραμματέα
 Διεύθυνση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
 Δ/νση Σπουδών Προγρ/των και Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄
 Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμ. Α’
της Δ/νσης Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε.
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αναστασία Πασχαλίδου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ:
1. Αγρινίου τηλ.: 26410-53595
2. Αθηνών τηλ.: 210- 5130758
3. Αλεξανδρούπολης τηλ.: 25510-26448
4. Αλίμου τηλ.: 210-9963561
5. Αμυνταίου τηλ.: 23860-23224
6. Άμφισσας τηλ.: 22650-22995
7. Αργολίδας τηλ.: 27510-89277
8. Άρτας τηλ.: 26810-85364
9. Βαρθολομιού τηλ.: 26230-42749
10. Βέροιας τηλ.: 23310-65787
11. Βόλου τηλ.: 24210-71096
12. Γιαννιτσών τηλ.: 23820-28999
13. Δράμας τηλ.: 25210-28191
14. Ζακύνθου τηλ.: 26950-45812
15. Ηρακλείου τηλ.: 2810-761696
16. Θερίσου-Χανίων τηλ.: 28210-88065
17. Θεσσαλονίκης τηλ.: 2310-300828
18. Ιλίου τηλ.: 210-5061961
19. Ιωαννίνων τηλ.: 26510-65457
20. Καβάλας τηλ.: 2510-247190
21. Καλαμάτας τηλ.: 27210-96966
22. Καρδίτσας τηλ.: 24410-73970
23. Καστοριάς τηλ. 24670-28605
24. Κατερίνης τηλ.: 23510-31444
25. Κέρκυρας τηλ.: 26610-91573
26. Κομοτηνής τηλ.: 25310-37236
27. Κορίνθου τηλ.: 27410-24887
28. Λαμίας τηλ.: 22310-46476
29. Λάρισας τηλ.: 2410-627121
30. Λευκάδας τηλ.: 26450-22525
31. Λιβαδειάς τηλ.: 22610-44117
32. Μυτιλήνης τηλ.: 22510-45784
33. Ξάνθης τηλ.: 25410-92212
34. Παλλήνης τηλ.: 210-6668547
35. Πάτρας τηλ.: 2610-641800
36. Πειραιά τηλ.: 210-4204426
37. Πρέβεζας τηλ.: 26820-29686
38. Πτολεμαΐδας τηλ.: 24630-81775
39. Ρεθύμνου τηλ.: 28310-27553
40. Ρόδου τηλ.: 22410-65651
41. Σάμου τηλ.: 22730-89063
42. Σερρών τηλ.: 23210-35353
43. Σιάτιστας τηλ.: 24650-23461
44. Σπάρτης τηλ.: 27310-89069
45. Τρικάλων τηλ.: 24310-74471
46. Τρίπολης τηλ.: 2710-235440
47. Χαλκίδας τηλ.: 22210-32910
48. Χίου τηλ.: 22710-81360